Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (MŞÜ-UZEM) tarafından öğretim elemanlarının çevrimiçi ders oluşturmalarına rehberlik edecek  tanıtıcı dokümanlar hazırlandı. Dokümanlar Screencast O Matic, Youtube, Google Classroom ve Google Meet uygulamalarını kapsamaktadır. Bahsedilen dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

- Screencast O Matic (Ekran Kaydı Oluşturma)
- Youtube (Ders Videolarını Yayınlama)
- Google Classroom (Sanal Sınıf Oluşturma)
- Google Meet (Canlı Ders Yapma)

 


12.05.2020

Öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik yeni doküman hazırlandı. Bahsedilen dokümana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

- Google Classroom (Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirme)