Üniversitemizde önlisans ve lisans düzeyinde verilen Dijital Okuryazarlık dersinin yarıyıl içi sınavı iptal edilmiştir. Sınav aşağıda belirtilen tarihte tekrar yapılacaktır:

Tarih: 24.04.2021
Saat: 10.00-12.00